Παρεμβάσεις στην α΄ και β΄ τάξη του 5ου Λυκείου Γλυφάδας με θέμα: “Αξιοποίηση καινούριων δεξιοτήτων των εφήβων στη σχολική κοινότητα”.
Παρεμβάσεις στην α΄ και β΄ τάξη του 5ου Λυκείου Γλυφάδας με θέμα: “Αξιοποίηση καινούριων δεξιοτήτων των εφήβων στη σχολική κοινότητα”.
Σεμινάριο στους εκπαιδευτικούς του 6ου Γυμνασίου Γλυφάδας με θέμα: “Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα”.
Σεμινάριο στους εκπαιδευτικούς του 6ου Γυμνασίου Γλυφάδας με θέμα: “Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα”.
Σεμινάριο στους γονείς του 11ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας
Σεμινάριο στους γονείς του 11ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας
Παρεμβάσεις στην α΄ τάξη του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας
Παρεμβάσεις στην α΄ τάξη του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας
Παρεμβάσεις σε τμήματα της α΄ και β΄ τάξης του 3ου Λυκείου Γλυφάδας
Παρεμβάσεις σε τμήματα της α΄ και β΄ τάξης του 3ου Λυκείου Γλυφάδας
previous arrow
next arrow

Γονείς

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και βιωματικές ομάδες που στοχεύουν να ενισχύσουν το γονιό, στο ρόλο του, προκειμένου να αφουγκραστεί τις ανάγκες του, καθώς και αυτές των παιδιών του.

Έφηβοι

Βιωματικές παρεμβάσεις και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στη σχολική κοινότητα. Στηρίζουμε τους εφήβους στη χάραξη του δικού τους προσανατολισμού ζωής .

Παιδιά

Πρόγραμμα ένταξης στην α’ και β’ δημοτικού και πρόγραμμα μετάβασης στην εφηβεία στην ε’ και στ’ δημοτικού που περιλαμβάνει βιωματικές παρεμβάσεις στα παιδιά και ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση δασκάλων και γονέων.

Ενήλικες

Μέσα από βιωματικά σεμινάρια και ομάδες προσωπικής ανάπτυξης στοχεύουμε στην καλύτερη διαχείριση των σχέσεων, επιλύοντας συγκρούσεις και αξιοποιώντας τα συναισθήματα τους.

Εκπαιδευτικοί

Μέσα από βιωματικά σεμινάρια, βιωματικές ομάδες και παρεμβάσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα, στοχεύουμε στην ενίσχυση και τον επαναπροσδιορισμό του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού.

Πρακτική Φοιτητών

Το Κέντρο από το 2001 δέχεται φοιτητές ψυχολογίας για πρακτική άσκηση. Στόχος της πρακτικής είναι να εκπαιδευτούν οι φοιτητές στο ρόλο του ψυχολόγου στο χώρο της πρόληψης ψυχοκοινωνικής υγείας.

Υποδοχή Αιτημάτων

Μέσα από ατομικές ή οικογενειακές συναντήσεις μετά από αίτημα των ενδιαφερόμενων, στοχεύουμε να διερευνήσουμε, να στηρίξουμε, να εμψυχώσουμε ή να παραπέμψουμε στην κατάλληλη δομή όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στόχος μας είναι

Η πρόληψη και η προαγωγή ψυχοκοινωνικής υγείας ή αλλιώς η ευαισθητοποίηση της κοινότητας στη φιλοσοφία της πρόληψης, δηλαδή η παρέμβαση και η αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας πριν γίνει πρόβλημα.

Το Κέντρο Πρόληψης

Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα που απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιά, έφηβους, οικογένειες, νέους ενήλικες. Συνεργάζεται στενά με τη σχολική κοινότητα, με τη Δ’ διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, με τοπικούς φορείς, σωματεία, με Πανεπιστημιακούς φορείς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Εποπτεύεται επιστημονικά από τον ΟΚΑΝΑ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!