Έφηβοι

Δεν είναι σημαντικό να είναι κοντνός φίλος ο άλλος, αλλά είναι σημαντικό να προσπαθήσει να σε καταλάβει, να σ’ ακούσει, να σου δώσει την εντύπωση ότι σε νοιώθει και να σου ανταποδώσει την εμπιστοσύνη σου

Παρεμβάσεις σε έφηβους

Εντός Κέντρου

  • Επίσκεψη σχολείων στο χώρο μας με στόχο τη γνωριμία των εφήβων με την πρόληψη.
  • Ομάδες εφήβων με στόχο την εμψύχωση και τη στήριξή τους στην παρούσα φάση ζωή τους που είναι η εφηβεία.
  • Ομάδες μαθητών λυκείου με στόχο τη διαχείριση άγχους για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εντός Σχολείου

  • Πρόγραμμα μετάβασης από την παιδική στην εφηβική ηλικία, από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
  • Ατομικές συναντήσεις με μαθητές έπειτα από αίτημα του σχολείου και σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τους.
  • Πρόγραμμα διαχείρισης άγχους σε μαθητές λυκείου.
  • Παρεμβάσεις σε τάξεις μετά από αίτημα του σχολείου.
  • Σεμινάρια με συγκεκριμένη θεματολογία στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των παιδιών όπως βία, εξαρτήσεις, εφηβεία κ.α.