Η Ομάδα μας

Μελίνα Χαρατσίδου

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ελευθερία Καραντάνα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ / ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Μαρία Σταμούλη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ